Skip to content

Julita Bartoszuk

Optometrysta, Ortoptystka, Pedagog, Terapeuta Widzenia

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu optometrii na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dyplomowana ortoptystka.  Uczestnik licznych konferencji, seminariów medycznych i kursów doskonalących zdobyte kwalifikacje, takich jak:  „Vision Therapy” I i II stopnia – prowadzone przez Dr Willisa C. Maplesa, profesora Oklahoma College of Optometry, „Terapia i usprawnianie funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym”, „Uszkodzenia mózgu, a układ wzrokowy”, „Ortoptyczna terapia widzenia”, „Ortoptyka pediatryczna – ocena widzenia u dzieci w wieku 0-3 lat”, „Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących”, czy „Kontaktologia pediatryczna”.

Z pracą na rzecz profilaktyki i ochrony wzroku zawodowo związana jest od 15 lat. W codziennej praktyce klinicznej zajmuje się diagnozą ortoptyczną oraz terapią zaburzeń widzenia obuocznego i niedowidzenia w Klinice Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UDSK w Białymstoku. Ponadto, poza terapią widzenia, w gabinecie optometrycznym prowadzi dobór korekcji wzroku, w tym soczewek kontaktowych dla dzieci i dorosłych oraz dobór pomocy optycznych usprawniających proces widzenia osób słabowidzących.

Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. K. Krzystkowej.