Terapia widzenia

Ortoptyczno-optometryczną terapia widzenia, którą prowadzimy w naszym gabinecie poprzedzona jest specjalistyczną konsultacją diagnostyczną, która ma na celu szczegółową ocenę rozwoju funkcji wzrokowych dziecka.

Terapia taka, często określana mianem ćwiczeń ortoptycznych, to tak naprawdę szereg ćwiczeń ułożonych przez specjalistę w całościowy program treningu wzrokowego, który zalecany jest w przypadku:

– zaburzeń ruchomości gałek ocznych
– zaburzeń widzenia centralnego (fiksacji) lub obwodowego (peryferyjnego)
– zaburzeń funkcji wzrokowo-motorycznych (koordynacji oko-ręka i koordynacji oko-stopa)
– nieprawidłowej sprawności akomodacji i konwergencji
– niedowidzenia jednego z oczu (tzw. „leniwe oko”)
– nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych, czyli zeza (jawnego i ukrytego)
– przed planowanym zabiegiem okulistycznym zeza i po jego wykonaniu.
Wszystkie zajęcia mają charakter indywidualny i prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Warto pamiętać że, w porę wykryte zaburzenia widzenia i szybko podjęte działania terapeutyczne, mogą uchronić dziecko przed trudnościami szkolnymi w zakresie czytania, pisania, zapamiętywania i nauki.

AlterOptica Kids Gabinet Ćwiczeń Ortoptycznych i Terapii Widzenia
ul. Komisji Edukacji Narodowej 9/4, 15-687 Białystok

Rejestracja: 533 723 377