Wi(e)dzeć więcej

Serwis Edukacyjny dotyczący Syndromu Widzenia Komputerowego (CVS): www.okularydokomputera.pl 

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych: www.pssk.info.pl

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD): www.amd.org.pl

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry: www.jaskra.org.pl

Polski Związek Niewidomych: www.pzn.org.pl

Najważniejsze informacje na temat diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej: www.ortoptyka.pl

Bezpieczne oprawki dziecięce MIRAFLEX: www.miraflex.optykon.pl